نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، صندوق پستی: 51664، تبریز ـ ایران

چکیده

در این کار تجربی برای بررسی اثر تنش­های مکانیکی وارد بر آلیاژ AZ61 و فلز آلومینیوم روی میزان جذب ذرات β در این دو فلز، نمونه‌هایی با ضخامت‌های مختلف از مواد یاد شده همزمان با تابش β تحت تنش‌های مکانیکی مختلف قرار داده شد. ضمن ارزیابی تشکیل منحنی‌های هم‌تنش در نمونه تحت بارهای مختلف که به وسیله نرم‌افزار ANSYS9 انجام گرفت، میزان جذب پرتوهای تابشی در نمونه‌های تحت تنش نیز با شمارش ذرات عبوری اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل، کاهش در میزان جذب ذرات β و در نتیجه افزایش دامنه نفوذ این ذرات در هر دو نمونه در اثر تنش وارده را نشان می­دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modulation of Stress Lines and Investigation of Applied Loading Effect on the Absorption Coefficient of β- Particles in Al-Mg-Zn Alloy

نویسندگان [English]

 • B Salehpour
 • M Taheri Hashjin

چکیده [English]

The investigation of β- particle interaction with matter has many applications in nuclear industrial and medical science. In this work, we have impose different loads on Al-Mg-Zn alloy and Al metal sheets with different thickness to investigate the effect of elastic stress on the absorption coefficient of β- particles of 90Sr. Also, we have modulated and analyzed the loads on specimens, using ANSYS9 program to determine the distribution of stress within the specimens. The results show a valuable increase of µ -value due to loading the specimens by certain amounts of stress, where the µ- value decreases as the stress on the samples increases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Al
 • Az61 Alloy
 • Stress Effect
 • Absorption Coefficient β- Particles
 • Iso Stress Curves
 1. 1.    R.P. Gardner, “A. Semiemprical model for 90Sr beta particles transmission thickness gauge for  aluminum alloys,” NIM B 213, 357-363 (2004).

 

 1. 2.    Y. Uchida, O. Spillecke, G. lehmfuhl, K. Wiss, R. Schlog,l “Determining of mean absorption potential of Si for Electron By Loss Spectroscopy,” Cryst.res. Technol 34, 103-113 (1999).

 

 1. 3.    National Institue of Standards and Technology (nist), http://physics.nist. gov/PhysRef-  Data/Xcom/Text/XCOM.html.

 

 1. 4.    P. Schattschneider, “Fundamentals of inelastic electron scattering,” springer-verlag wein New York (1986).

 

 1. 5.    P.J. Withers, H.K.D.H. Bhadeshia, “Residual stress measurement techniques,” Materials science and Technology 17,355-364 (2000).

 

 1. 6.    بری، هال. ورنون، جان (ترجمه). ”آزمون‌های غیرمخرب. انتشارات دانشگاه صنعتی سهند،“ (1380).                                  

 

 1. 7.     M. James. Howe, laVdimir P. Oleshko, “Application of valence electron energy-loss spectroscopy and plasmon energy mapping for determining material properties at the nanoscale,” Journals of Electron Microscopy 53, 339-351 (2004).
 2. 8.    ب. صالح­پور، ط. پیرحسینلو، ”بررسی کیفی تنش‌های باقیمانده در ضریب جذب ذرات β با انرژیهای مختلف در آلومینیوم،،، مجله علوم و فنون هسته‌ای، شماره 37، صفحات 9-6 (1385).                                                          
 3. 9.    M.W. Thompson, ،،Defect and radiation damage in metals,” Cambridge University Press (1969).

 

 1. 10.              B. Salehpour, “Studies of the residual stress in Al using DSC and XRD methods,” Ultra Scientist of phys.sci. 12 (3), 412-415 (2000).

 

 1. 11.              D. Vignaud, J.L. Faruacque, “charged dislocation include optical absorption in GaAs,” J. Apple. Phy. 653, 1261-1264 (1998).

 

 1. 12.              L. Klinger and E. Rabkin, “The effect of stress on grain boundary interdiffusion in semi-infinit Crystal,” Acta Materiala, 55, 4689-4698 (2007).

 

 1. 13.              Chanchal uberci, ،،Introduction to unmagnetized plasmons,” prence hall (1988).