نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مرکز تحقیقات هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 3486 – 11365، تهران – ایران

چکیده

فناوری جدیدی در حال حاضر برای جلوگیری از انسداد مجدد رگهای کرونر قلب به نام براکی تراپی درون - رگی به وجود آمده که در درمانگاه‌ها به صورت آزمایشی تحت بررسی است. در این مورد، روشهای پرتودهی متعدّد و رادیوایزوتوپ‌های مختلف، به منظور دستیابی به یک دستگاه خوب قابل استفاده، روی نمونه‌های مختلف حیوانی آزمایش شده است. یکی از روشهای امکان‌پذیر برای براکی تراپی درون- رگی، استفاده از سیستم کاتیتر است. چشمة پرتوزای ساخته شده در این کار پژوهشی، فسفر-32 به قطر 0.5mm و به طولmm  27 است که داخل یک لولة پلاستیکی قرار داده می‌شود، سپس این لولة درون مجرای سیمی از جنس نیکل- تیتان با ساختاری ویژه، به قطر 0.65mm و به طول 2.5m قرار می‌گیرد. در این حالت، چشمه پرتوزا در حکم یک چشمه بسته است که انعطاف پذیری بسیار زیادی در نوک سیم هدایت داشته و می‌توان آنرا به راحتی وارد رگهای کرونر کرد. در این طرح تحقیقاتی، مراحل کنترل کیفی چشمه‌های طرّاحی و ساخته شده، بر اساس طبقه‌ بندی استاندارد کنترل کیفی چشمه‌های رادیوآکتیو صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Construction of Intravascular Brachytherapy System with 32P for Coronary Vesseles

نویسندگان [English]

  • H Ghafourian
  • M.R Ghahremani
  • A.R Ghahremani

چکیده [English]

Intravascular radiation therapy for prevention of restenosis is a new emerging technology, which is tested, nowadays, in clinical trials. Several methods of radiation and a variety of isotopes have been tested in different animal models in order to prove the concept and to find a friendly user system for this application. One of the possible intravascular irradiation techniques is to use catheter-based system. The 32P-radiation source made in this study was 0.5mm in diameter and 27mm in length. We first encapsulated 32P by a plastic tube and then encapsulated in a specially manufactured NiTi wire with a diameter of 0.65mm and a length of 2.5m. This solid and flexible wire with the 32P source located in the tip of the wire can be easily inserted in to a coronary vessel. We tested the quality assurance program according to classification of quality assurance of radiation sources, Atomic Energy Regulatory Board (A.E.R.B) at this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branchytherapy interavascular
  • 32P- radiation source
  • Coronary Vesseles
 
 
1. K. J. Isselbucher, "Harrison principles of internal medicin," 3rd  edition, NewYork. Mc Grow - Hill Inc. (1994).                       
 
2.  N. Reynaert, F. Verhaegen, Y. Taeymans, H. Thierens, “Monte Carlo calculations of dose distributions around 32p and 128Au stents for intra vascular brachytherapy,” Med. Phys. 26(8), 1484-1491 (1999).
 
3.  Paul S. Teirestein, Vincent Massullo, shirish Jani, prabhakar Tripuraveni, “Radiation therapy to inhibit Restenosis: early clinical results,” the mount sinal Journal of Medicine, 68, No. 3, 192 - 196 (2001).
4.  N. Li. Alexander, L. Neal Eigler, F. Litvack, J. S. Whiting, “Characterization of a positron emitting V48 nitinol stent for intra vascular brachytherapy,” Med phys. 15(1), 10-28 (1998).
 
5.  Xu. Zhigang, L. E. Reinstein, Guozhen Yang, S. Pai, G. Gluckman, P. R. Almond, "The investigation of  32P wire for catheter - based endovascular irradiation," med. Phys. 24(11) (1997).
 
6. Orazio svelto, “Principles of lasers,” secend edition, 339 - 341 (1982).