بر اساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به مجله علوم و فنون هسته‌ای قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، مانند سامانه همیاب کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد.                     

login