نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده مواد و سوخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 8486-11365، تهران- ایران

چکیده

تکنسیم-m99 مهم­ترین رادیوداروی پزشکی هسته‌ای است که حاصل واپاشی مولیبدن-99 است. در حال حاضر، نیاز ایران به رادیونوکلید مولیبدن-99 به مقدار Ci 120 در هفته است. بیش از 90% مولیبدن- 99 تولیدی در جهان از طریق شکافت اورانیم- 235 حاصل می‌شود. زنجیره تأمین این رادیونوکلید شامل ماده هدف اورانیم- 235، رآکتور هسته‌ای، تأسیسات فراوری مولیبدن- 99 و تأسیسات تولید ژنراتور مولیبدن- 99/ تکنسیم- m99 است. بررسی پتانسیل‌ها و امکانات موجود در داخل کشور نشان از امکان‌پذیر بودن تولید آن در ایران دارد. این پژوهش به بررسی اجزای زنجیره تأمین این رادیونوکلید در ایران و نحوه همسو کردن آن‌ها و نیز توضیحاتی در مورد انتخاب فرایند رادیوشیمیایی مناسب تولید آن می‌پردازد. هدف اورانیمی به­صورت صفحات کوچکی که قابلیت پرتودهی در رآکتور تحقیقاتی تهران را داشته باشد به­عنوان خوراک واحد تأسیسات فرآوری انتخاب شد. با توجه به محدودیت‌های خاص ایران، روش اصلاحی آمور که تلفیقی از روش آمور و رومول است، برای هدف‌های اکتاکسید اورانیم- آلومینیم/ آلومینیم قابل دسترس ایران، گزینه مناسب تشخیص داده شده و براساس آن فعالیت‌های پژوهشی و اجرایی هدف‌گذاری شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Mo-99 radioisotope supply chain using LEU in Iran

نویسندگان [English]

  • M. Tabasi
  • A. Bahrami Samani,
  • S. Shirvani Arani
  • M. Ghannadi Maragheh
  • A. Mohammadi

Materials and Nuclear Fuel Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box:11365-8486, Tehran, Iran

چکیده [English]

Tc-99m is the most important nuclear medicine radioisotope produced from the decay of Mo-99. Currently, Iran's demand for Mo-99 is 120 Ci per week. More than 90% of the Mo-99 in the world is produced via U-235 fission. The supply chain of this radioisotope includes the Uranium target supplier, the nuclear reactor, the Mo-99 processing facility, and the Mo-99/Tc-99m generator manufacturer. Investigation of the domestic existing facilities of Iran shows that its production is feasible inside the country. The present study focuses on the Mo-99 production chain in Iran and presents the appropriate radiochemical method. Uranium targets in the miniplate form with irradiation capability in TRR were accepted as feed for processing unit facilities. According to the special limitations of Iran, the Modified AMOR process, which is a combination of AMOR and ROMOL processes, is identified as the appropriate method for the available U3O8-Al/Al targets. The researches and the experimental activities are proposed based on this method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mo-99
  • Tc-99m
  • Low enriched uranium (LEU)
  • Modified AMOR
  • ROMOL
1.      K .‌‌Charlton, The Supply of Medical Radioisotopes-2017 Medical Isotope Supply Review, NEA/SEN/HLGMR 2, (2017) www.oecd-nea.org.
 
2.      R. Sayareh, et al, Theoretical calculations for the production of 99Mo using natural uranium in Iran, Ann. Nucl. Energy, 30, 883–895, (2003) .
 
3.      K. Nazaria, et al, New method for separation of 131I, produced by irradiation of natural uranium, Appl. Radiat. Isot., 55, 605–608, (2001).
 
 
 
4.      M. Tabasi, et al, Separation of 133Xe from 99Mo, 131I and uranium, and removal of impurities using gas chromatography, J. Radioanal. Nucl. Chem., 264(3), 679-686, (2005).
 
5.      S. J. ADELSTEIN, et al, Molybdenum-99 for medical Imaging, The National Academies press., Washington D.C., ISBN:978-0-309-44531-3/DOI 10.17226/23563.
 
6.      E. Abedi, et al, Neutronic and thermal-hydraulic analysis of fission molybdenum-99 production at Tehran Research Reactor using LEU plate targets, Appl. Radiat. Isot., 118, 160–166, (2016).
 
7.             S. A. Safari, et al, Feasibility study on production of 99Mo, 131I, and 133Xe in the different core loading patterns of Tehran Research Reactor using MCNPX 2.6, Eur. Phys. J. Plus,135: 441, (2020).