نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی شتابگرها، پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی، صندوق پستی: 1339-14155، تهران – ایران

2 دانشکده مهندسی هسته‌ای، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 1719-16765، تهران- ایران

چکیده

شتاب‌دهنده‌های الکترواستاتیک، شتاب‌دهنده‌هایی هستند که از یک اختلاف‌پتانسیل ثابت‌با‌زمان برای ایجاد میدان الکتریکی مناسب و درنتیجه شتاب‌دهی یون و الکترون استفاده می‌کنند. شتاب‌دهنده‌ی داینامیترون که از شتاب‌دهنده‌های الکترواستاتیک پرکاربرد در صنعت است، از یک مدار چندبرابرکننده‌ی ولتاژ برای تولید ولتاژ موردنیاز برای شتاب‌دهی استفاده می‌کنند. المان‌های خازنی مدار چندبرابرکننده‌ی ولتاژ در شتاب‌دهنده‌ی داینامیترون توسط الکترود نیمه‌استوانه‌ای که در یک آرایه‌ی ستونی قرار دارند تشکیل می‌شود. طراحی این ستون از الکترودها که به ستون افزاینده‌ی ولتاژ نیز موسوم است فرایندی پیچیده است که نیازمند مطالعه و شبیه‌سازی در دو حوزه‌ی الکترومغناطیس و مدل مداری به صورت هم‌زمان است. طراحی مفهومی این ساختار نیز به دلیل به‌هم‌پیوستگی برخی پارامترها امری پیچیده می‌باشد. در این مقاله پس از معرفی مختصر بخش‌های مختلف یک شتاب‌دهنده‌ی داینامیترون و پرداختن دقیق به بخش ستون افزاینده‌ی ولتاژ، به ارائه‌ی یک روند برای طراحی مفهومی ستون افزاینده‌ی ولتاژ یک شتاب‌دهنده‌ی داینامیترون می‌پردازیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A method for conceptual design of a parallel-fed voltage multiplier for electrostatic accelerator

نویسندگان [English]

 • O. Hasanpour 1
 • F. Ghasemi 1
 • F. Abbasi Davani 2
 • M. Nazari 1

1 Accelerator Research Group, Physics and Accelerators School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14155-1339, Tehran – Iran

2 Nuclear Engineering Faculty, Shahid Beheshti University, P.O.Box: 16765-1719, Tehran – Iran

چکیده [English]

Electrostatic accelerators use a constant potential difference to create a suitable electric field and accelerate ions and electrons. One of the most widely used electronic accelerators in the industry, the dynamitron accelerator uses a voltage multiplier circuit to generate the voltage required for acceleration. The capacitor elements of the voltage multiplier circuit in the dynamitron accelerator are constituted of semi-cylindrical electrodes located in a columnar array. The design of this column of electrodes, also known as the voltage multiplier column, is a complex process. It requires the study and simulation of electromagnetic fields and circuit models. The conceptual design of this structure is also complicated due to parameter interdependence. In this article, after a brief introduction to different parts of the dynamitron accelerator and details of voltage multiplier columns, a process for the conceptual design of the voltage columns of a dynamitron accelerator is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accelerator
 • Electrostatic
 • High-voltage
 • Multiplier
 1. M.R. Cleland, New York, United States Patent US2875394A, (24 February 1959).

 

 1. Tech Engineering News, Vols. 13-14, Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, (1932).

 

 1. C. Westerfeldt, in: Electrostatic Accelerators: Fundamentals and Applications, (Berlin Heidelberg, Springer, 2005), 89-100 (2005).

 

 1. I. Boscolo, F. Giuliani, M. Roche, Powerful high-voltage generators for FELTRON, the electrostatic-accelerator FEL amplifier for TeV colliders, Nuc. Inst. & Met. Phys. Res. Sec., A: 318, 1-3, 465 (1992).

 

 1. M.R. Cleland, CERN Accelerator School: Specialised CAS Course on Small Accelerators, (CERN, Zeegse, The Netherlands, 2005).

 

 1. R.A. Galloway, et al., The new IBA self-shielded dynamitron accelerator for industrial applications, Rad. Phys. & Chem., 71, 283 (2004).

 

 1. M.R. Cleland, B.P. Offermann, The Dynagen IV — A compact high-intensity neutron source, Nuc. Inst. & Met, 145, 41 (1977).

 

 1. Beam Technology Development Group - Accelerator and Pulse Power Division: Bhabha Atomic Research Centre (BARC), http://www.barc.gov.in/btdg/appd/ electron.html#a5.

 

 1. DD Type (Dynamitron®) | Dasheng Electron Accelerator, http://www.dasheng.com/en/dd.html.

 

 1. S. Matsuyama, et al., Improvement of the energy stability of the Tohoku Dynamitron accelerator for microbeam and nanobeam applications, Int. Jr. PIXE, 23, 69 (2013).

 

 1. C.C. Thompson, M.R. Cleland, High-power dynamitron accelerators for X-ray processing, Nuc. Inst. & Met. Phys. Res. Sec., B, 40-41, 1137 (1989).

 

 1. A. Toudeshki, et al, Development of a new cascade voltage-doubler for voltage multiplication, Chin. Jr. Eng., (2014).

 

 1. J. Cerny, Nuclear Spectroscopy and Reactions (Elsevier, 2012).

 

 1. M. Nazari, et al., 8th Int. Particle Accelerator Conf. (IPAC'17), (Copenhagen, Denmark, 2017).

 

 1. F. Hinterberger, Electrostatic accelerators, (CERN, 2006).

 

 1. M.R. Cleland, K.H. Morganstern, A New High-Power Electron Accelerator, IRE Trans. Ind. Elec. IE-7, 36-40 (1960).

 

 1. K.C. Mittal, et al., Asian Particle Accelerator Conference (Indore, India, 2007).

 

 1. M.R. Cleland, P. Farrell, Dynamitrons of the Future, IEEE Tran. Nuc. Sci., 12, 227 (1965).

 

 1. C.C. Thompson, M.R. Cleland, Design equations for dynamitron type power supplies in the megavolt range, IEEE Tran. Nuc. Sci., 16, 124 (1969).

 

 1. P.R. Hanley, et al., The Tandem Dynamitron, IEEE Trans. Nuc. Sci., 16, 90 (1969).

 

 1. M.M. Cleland, C.C. Thompson, H.F. Malone, The prospects for very high-power electron accelerators for processing bulk materials, Rad. Phys. & Chem., 9, 547 (1977).

 

 1. M.R. Cleland, et al., New high-current Dynamitron accelerators for electron beam processing, Inst. & Met. Phys. Res. Sec., B, 79, 861 (1993).

 

 1. R.A. Galloway, T.F. Lisanti, M.R. Cleland, A new 5 MeV–300 kW dynamitron for radiation processing, Rad. Phys. & Chem., 71, 551 (2004).

 

 1. A. Nik Ahmad Kamil Zainal, et al., Analysis of voltage multiplier circuit simulation for rain energy harvesting using circular piezoelectric, Mech. Sys. & Sig. Proc., 101, 211 (2018).

 

 1. J.F. Dickson, On-chip high-voltage generation in MNOS integrated circuits using an improved voltage multiplier technique, IEEE Jr. Sol. Cir., 11, 374 (1976).

 

 1. B.R. Marshall, M.M. Morys, G.D. Durgin, IEEE International Conference on RFID (2015).

 

 1. A. Beroual, M.L. Coulibaly, IEEE International Power Modulator and High Voltage Conference (IPMHVC), (San Francisco, CA, USA, 2016).