نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته‌ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 51113-14399، تهران- ایران

چکیده

در این پژوهش گسیل پرتو ایکس نرم و سخت دستگاه پلاسما کانونی مدر 5 کیلو ژول توسط آشکارساز پین دیود و سوسوزن پلاستیک 102Ne به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته است. آزمایشات در بازه‌ای از فشار کاری بهینه و در ولتاژ 14 کیلو ولت با گاز آرگون انجام شده است. سیگنال‌­های دریافتی از آشکارساز پیچه روگوفسکی، پین دیود و سوسوزن پلاستیک ثبت و تحلیل شده است. نقاط بهینه در محدوده فشار 4-3 تور حاصل شد. بهترین تنگش در  فشار 3 تور و قوی‌ترین پرتو ایکس نرم و سخت به ترتیب در فشار 5/3 تور و 3 تور ثبت شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Experimental study of X-ray emission of Mather plasma focus device 5kj

نویسندگان [English]

  • D. Rostamifard
  • N. Pishbin
  • M. Akbari Nasaji
  • A. Nasiri

Plasma and Nuclear Fusion Research School, Nuclear Science and Technology Research Institute, AEOI, P.O.Box: 14399-51113, Tehran - Iran

چکیده [English]

In this work, some experimental results as the behaviour of hard X-ray (HXR) and soft X-ray (SXR) signals related to Argon plasma in a Mather-type plasma focus device (MTPF) 5KJ, is presented. Experiments have been carried out in a range of working pressure and voltage of 14kV. The signals from the Rogowski coil detector, PIN diode and Ne102 plastic scintillator are recorded and analyzed. The optimum operating pressure is in the range of 3–4 torr. The best pinch was recorded at 3 torr pressure, and the most essential soft and hard X-ray was recorded at 3.5 torr and 3 torr pressure, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plasma focus devise
  • Pinch
  • Soft X-ray
  • Hard X-ray
  • Pin diode
  • Scintillator