نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی معدن، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، صندوق پستی: 1477893855، تهران ـ ایران

چکیده

هیدروژئوشیمی روشی است که در سال­های اخیر با موفقیت در اکتشاف کانسارهای رسوبی به ویژه کانسارهای اورانیم به کار گرفته شده است. اکتشاف به روش هیدروژئوشیمی مانند هر فعالیت اکتشافی دیگر مستلزم شناسایی اولیه­ی منطقه و بررسی وضعیت زمین­شناختی و به ویژه هیدروژئولوژی منطقه می­باشد. منطقه­ی فردوس یکی از مناطق اولویت­دار برای اکتشاف اورانیم می­باشد که عملیات اکتشافی در فاز شناسایی و پی­جویی آن از سال 1388 شروع شده است. به دلیل آشکارشدن آثار کانی­سازی اورانیم در منطقه و وجود شرایط مستعد کانی­سازی اورانیم از نوع رسوبی، عملیات اکتشاف هیدروژئوشیمیایی در آن در دستور کار قرار گرفته و در این راستا تعداد 19 نمونه­ی آب به روش استاندارد نمونه­برداری شده است که پس از تعیین مقدار فلزات، یون­ها و کربنات، پردازش و تعبیر و تفسیر نتایج بر روی آن­ها به انجام رسیده است. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که قابلیت انتقال اورانیم در منطقه، پایین بوده و احتمال کانی­سازی آن کم است. با این وجود به علت وجود آنومالی­های عناصر ردیاب اورانیم در مناطق مشخص احتمال وجود کانی­سازی نوع رگه­ای اورانیم در دو محدوده­ی بالادست وجود دارد که نیاز به بررسی بیش­تر دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hydrogeochemical Investigation of Possibility of Sediment Type Mineralization of Uranium in Ferdows Area

نویسندگان [English]

 • K Pazand
 • M.R Ravasan
 • Y Ghanbari
 • M Khosravi
 • H Fotovat Rudsari

چکیده [English]

Hydrogeochemistry has been used in recent years as a successful exploration drilling for sedimentary deposits, with a particular interest for the uranium. Like any other exploration activity, hydrogeochemistry needs to identify and investigate the region, especially the hydrogeological one. Ferdows region is one of the priority areas for uranium exploration, where the identification and exploration activities in the prospecting phase have begun since 1388. Because of the detection of uranium mineralization in the area and existence of sedimental uranium mineralization conditions, the hydrogeochemical exploration activities in the area is on the agenda. In this respect, 19 water samples by standard methods were taken and after analysis of metals, carbonates and ions processing and interpretation of results indicated that uranium transfer capability in the region was is extremely limited and the probability of mineralization is low. However, due to high levels of uranium tracers in these areas, the possibility of vein type mineralization of uranium in the upstream is existing and needs to be investigated further.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hydrogeochemistry
 • Ferdows
 • Uranium
 • Sediment type
 • Vein Type
 1. I. Lambert, A. Mckay, Y. Miezitis, “Australia’s Uranium Resources, Trend, Global Comparison and New Developments Bureau of Resource Sciences,” Canberra, 20 (1996).

   

 2. M.C. Pirlo, A.M. Giblin, “Application of groundwater–mineral equilibrium calculations to geochemical exploration for sediment-hosted uranium:observations from the Frome Embayment,” South Australia, AEG/Geological Society of London, Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, Vol. 4, 113-127 (2004).

 

 1. M. Maozhong, P. Xinjian, Z. Xianlin, Q. Haiming, W. Jinping, Li. Zhang, “Hydrochemistry and isotope compositions of groundwater from the Shihongtan sandstone-hosted uranium deposit, Xinjiang, NW China,” Journal of Geochemical Exploration, 93, 91-108 (2007).

 

 1. A. Pourlatifi, “Geology map of ferdows l:100000 sheets,” Geology Survey of Iran (1995).

 

 1. K. Pazand, “Instructions of sampling in hydrogeochemical method,” EMKA Co. (2009).

 

 1. Jovan Kovacevic, Zoran Nikic, Peter Papic, “Genetic model of uranium mineralization in the permo-Triassic sedimentary rocks of the stara planina eastern Serbia,” Sedimentary Geology 219, 252-261 (2009).

 

 1. P. Go Mez, A. Garralo´n, B. Buil, Ma.J. Turrero, L. Sa´nchez, B. De La Cruz, “Modeling of geochemical processes related to uranium mobilization in the groundwater of a uranium mine,” Science of the Total Environment, 366, 295-309 (2006).

 

 1. Z. Nikic, J. Kovacevic, P. Papic, “Uranium in the Groundwater of Permo-Triassic Aquifers of the Visok Region, Stara Planina, Eastern Serbia,” Water Air Soil Pollut, 192, 47-58 (2008).

 

 1. T. Ramkumar, S. Venkatramanan, I. Anitha Mary, M. Tamilselvi, G. Ramesh, “Hydrogeochemical Quality of Groundwater in Vedaranniyam Town, Tamilnadu, India,” Research Journal of Earth Sciences, 1(1), 28-34 (2009).

 

 1. H. Kac, Maz, E. Nakoman, “Hydrochemical characteristics of shallow groundwater in aquifer containing uranyl phosphate minerals, in the Ko ¨pru ¨bas¸ı (Manisa) area,” Turkey, Environ Earth Sci, 59, 449-457 (2009).

 

 1. Canadian Geology Survey, “Geochemical and Geophysical Exploration Methods Aqueous geochemistry in mineral exploration,” http://gsc.nrcan.gc.ca (2009).

 

 1. R.J. Bowell, A. Barnes, J. Grogan, M. Dey, “Geochemical controls on uranium precipitation in calcrete palaeochannel deposits of Namibia,” SEG-GSSA Conference, 7Th-10Th July, 1-4 (2009).