نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، صندوق پستی: 775-14515، تهران - ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل مؤثر بر تهیه‌ی کمپلکس Ga-oxine67 برای مقاصد نشان‌دارسازی گلبول‌های سفید خون می‌باشد. Ga67 تولید شده در سیکلوترون (MeV30) پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج از طریق بمباران پروتونی هدف روی غنی شده و با استفاده از واکنش Ga67 (n2p,)Zn68 به شکل 3GaCl67 در شرایط بهینه برای تهیه‌ی کمپلکس Ga-oxine67 به کار گرفته شد. مخلوطی از μl3 از 3GaCl67 با فعالیت μCi200 و μl100 از محلول اتانولی اکسین mg/ml1 تبخیر شده و در مجاورت بافر استات با 5.5=pH به مدت 1 ساعت در دمای ºC25 واکنش داده شد. ITLC(1) با فاز متحرک آمونیم استات 10%+ متانول (1:1) و کاغذ واتمن انجام و فعالیت با استفاده از دستگاه RTLC scanner (AR-2000) با هدف کنترل کیفی خوانده شد. در این شرایط خلوص رادیوشیمیایی %95.18  و فعالیت ویژه‌ی GBq/mmol1432 حاصل شد. سپس تخلیص گلبول‌های سفید خون تازه تهیه شده از داوطلبان انسانی و نشان‌دارسازی آن در دمای 37 درجه انجام شد. Ga-oxine67 به دلیلِ چربی دوستی و گسیل پرتوهای گاما مناسب می‌تواند ماده‌ای ارزان و قابل دسترس برای مقاصد نشان‌دارسازی سلول‌های خونی، بنیادین و هم‌چنین موجودات ذره‌بینی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimization of [67Ga]-Oxinate Complex Formation Conditions for white Blood Cell Labeling

نویسندگان [English]

 • A.R Jalilian 1
 • A Vakilli 2
 • S Nazari 2
 • F Bolourinovin 1
 • S Rajabifar 1

چکیده [English]

In this work, the effective factors on the preparation of 67Ga-oxinate complex for white blood cell labeling were determined. Gallium-67 was produced at AMIRS 30MeV cyclotron via 68Zn(p,2n)67Ga reaction in the from of 67GaCl3, and was used for radiolabeling of oxinate complex at optimized conditions. A mixture of 67GaCl3 (3uL, 200uCi) and ethanolic oxine solution (1mg/ml, 100μl) was evaporated and reacted at 25ºC for 1 h in the presence of NaOAc solution (pH. 5.5). ITLC was performed using a mixture of ammonium actetae and methanol solution (1:1) followed by recording the activity using radio thin layer chromatography scanner. The radiochemical purity of %95.18 at these conditions was obtained (specific activity of 1432 GBq/mmol). Freshly prepared white blood cells were separated from human volunteers and used for labeling by the above mentioned complex at 37ºC. 67Ga-oxinate complex due to it’s lipophilicity and suitable gamma rays is a suitable cell labeling agent and available for blood stem cell and microorganism studies. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gallium-67
 • Oxinate Complex
 • Optimization
 • Cell Labeling
 1.  

  1. 1.    C. Bekerman, P.B. Hoffer, J.D. Bitran, “The rules of gallium-67 in the clinical evaluation of cancer,” Semin. Nucl. Med. 14, 296-323 (1984).

   

  1. 2.    J. Ruhlmann, P. Oehr, H.J. Biersach, “Cost effectiveness of PET in oncology,” 195-97 in: PET in oncology Ist edition Springer-Verlage Press, New York (1999).

   

  1. 3.   C.M. Lederer, V.S. Shirly, “Table of Isotopes,” 7th Edition. 211, John Willy and Sons Press. New York (1978).

   

  1. 4.    A.R. Jalilian, P. Rowshanfarzad, M. Sabet, A. Rahiminejad-Kisomi A.A. Rajamand, “Development of [66Ga]oxine complex; a possible PET tracer,” Nukleonika 51, 155-159 (2006).

   

  1. 5.    L. Kostakoglow, J. Leonardo, I. Kujh, “Comparision of fluorine -18 fluorodeoxy glucose positron emission tomography and Ga-67 scintigraphy in evalution of lumphoma,” Cancer 94, 879-888 (2002).

   

  1. 6.   http://www.ambion.com/techilb/append/supp/wbc/html.