نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 498-31485، کرج- ایران

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین دقت دز-کالیبراتورهای مورد استفاده در مراکز پزشکی هسته‌ای صورت گرفته است. از رادیوداروی تالیوم-201 برای سنجش این دز-کالیبراتورها و مقایسه آنها با دز-کالیبراتور پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی به عنوان مرجع استفاده شد. پس از بررسی 12 مرکز در تهران و برخی از شهرستان‌ها، در مجموع مشخص گردید که دز-کالیبراتورهای 10 مرکز خطای مثبت و 2 مرکز خطای منفی نسبت به دز-کالیبراتور مرجع دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Dose Calibrators in Nuclear Medicine Centers Using Thallium-201 Radiopharmaceutical

نویسندگان [English]

 • A Sattari
 • M Ghafori
 • H Feizi
 • H Ghahreman

چکیده [English]

This study was performed with the aim of determination of dose calibrators’ accuracy in nuclear medicine centers. Thallium-201 radiopharmaceutical was used for comparison of dose calibrators with each other and with the reference. After the measurement which was carried out in 12 centers located in tehran and other cities, and according to the data obtained from the reference, it was concluded that dose calibrators in 10 centers are with positive and 2 centers with negative errors, as compared with the reference.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Radiation Dose
 • Calibration Standards
 • Thallium-201
 1. 1.    P. Oropese, R. Serra, A.T. Hernandez, “Procedure for the standardization of gamma reference sources for quality assurance in activity measurements radiopharmaceuticals,” Appl. Radiat. Isot 56, 787 (2002).

 

 1. 2.    European pharmacopoeia, 2nd, Maisonneuve, Saint Ruffine, France (1982).

 

 

 

 1. 3.    American National Standards Institute, Calibration and usage of “dose Calibrator,” Ionization Chambers for Assay of Radionuclides. ANSI N42-13 (1986).

 

 1. 4.    IAEA Quality Control of Nuclear Medicine Instruments. IAEA technical document 602. IAEA (1991).