نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

معاونت نظام ایمنی هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: 4494- 14155، تهران- ایران

چکیده

اورانیوم در اثر نفوذ مواد ته‌نشین شده در طبیعت، پسمانهای حاصل از حفّاری، انتشار از طریق صنایع هسته‌ای، احتراق زغال‌سنگ و سوختهای دیگر و مصرف کودهای فسفاته حاوی اورانیوم به محیط زیست وارد می‌شود. به همین ترتیب هم در آب آشامیدنی نفوذ می‌کند. برای تعیین غلظت اورانیوم در آبهای آشامیدنی شیراز، در این تحقیق روش لیزر فلوریمتری با پایین‌ترین حدّ آشکارسازی 0.05 μg/l  بکار رفته و از لیزر فلوریمتر نوع Scintrex مدل UA-3 استفاده شده است. تعداد 16 نمونه آب آشامیدنی از نواحی مختلف شیراز گردآوری شده و مورد اندازه‌گیری قرار گرفته است. میانگین نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری غلظت کلّی اورانیوم آبهای آشامیدنی شیراز برابر با 2.765 μg/l است. میانگین دُزهای مؤثّر سالیانه دریافتی بزرگسالان، کودکان و نوزادان ناشی از پرتوزایی U238 در آبهای آشامیدنی در محدوده مجاز پرتوگیری برآورد شده است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Uranium Concentration in Drinking Water of Shiraz and Assessment of Its Related Effective Dose

نویسنده [English]

 • H Naderi

چکیده [English]

Uranium is present in the environment as a result of leaching from natural deposits, release in mill tailings, emissions from the nuclear industry, the combustion of coal and other fuels, and the use of phosphate fertilizers that contain uranium. Thus, it is found in drinking water. In this research, A Laser Fluorimetry Method with a minimum detection limit 0.05 μg/l is applied with a laser fluorimeter of type Scintrex® UA-3. A total number of sixteen drinking water samples from different areas of Shiraz were collected. The average results of the total uranium concentration in Shiraz drinking water is equal to 2.765 μg/l. The average annual effective doses received by adults, children and infants from 238U activity in drinking water are located in permissible level of exposure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • drinking water
 • uranium
 • laser fluorimetry
 • effective dose
 1. 1. B. G. Bennet, “Exposures to natural radiation worldwide,” In: Proceeding of the 14th International Conference on High Levels of Natural Radiation, Beijing, China, 21-25 October (1996). L. Wei, T. Sugahara and  Z. Tao (eds). Elsvier Sciences B. V. 15-23 (1997).

   

  2. WHO, “Radiological aspects,” Guidelines for drinking water quality: Recommendations, second edition, Vol. 1, World Health Organization (1993).

   

  3. C. R. Cothern, W. L. Lappenbusch,”Occurrence of uranium in drinking water in the U. S.,” Health Physics, Vol. 45, No. 1, 89-99 (1983)

   

  4. D. R. Lide, “Handbook of Chemistry and Physics,”CRC Press, Boca Raton, FL (1992-1993).

   

  5. J. B. Hursh and N. L. Spoor, “Uranium, plutonium, transplutonic elements,” edited by H. C. Hodge, J. S. Stannard, J. V. Hursh, New York Springer: Verlag (1973).

   

  6. Section on uranium from the Canadian Radiation Protection Bureau, “Guidelines for Canadian drinking water quality,” Supporting Documentation, Health and Welfare, Ottawa, Canada (1978-1980).

   

  1. C. E. Roessler, Z.A. Smith, W. F. Bolch,(1979(, “Uranium and Radium226 in florida phosphate materials,” Health Physics, 37, 269-277 (1979).

    

  2. Province of British Columbia, “Variation in uranium and radioactivity levels in surface and ground water at selected sites in British Columbia,” B. C. Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources and B.C. Ministry of Health, Victoria (April 1980-March 1981).

    

   9. D. Meyerhof, “Radionuclide analyses of community well-waters in Manitoba,” Letter to D. Racon, Manitoba Department of Environment, from D. Meyerhof, Bureau of Radiation Protection, Environmental Radiation Hazards Division, Health Canada (1989).

    

    

    

   54

    

    

   10. M. A. Moss, “Choronic low level uranium exposure via drinking water,”-clinical investigations in Nova Scotia. M. Sc. Thesis, Dalhousie University, Halifax (1985).

   11. M. A. Moss, R. F.  McCurdy, K. C. Dooley, M. L. Givner, L. C. Dymond, J. M. Slayter, M. M. Courneya, “Uranium in drinking water,”-report on clinical studies in Nova Scotia. In: Chemical toxicology and clinical chemistry of metals. S. S. Brown and J. Savory (eds). Academic Press, London. 149-152 (1983).

   

  12. J. B. Hursh, N. L. Spoor, “Data on man. In: Hodge HC, eds. Handbook of Experimental Pharmacology,” Vol. 36, Uranium, Plutonium, transplutonic elements. Berlin, Springer-Verlag, 197-240 (1973).

   

  13. UNSCEAR, “Sources and effects of ionizing Radiation,” United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, New York (2000).

   

  14. USEPA, “Public drinking water system programs,” Environmental Protection Agency. Office of Ground Water and Drinking Water (1999).

   

  15. G. Smithson, “Sampling and selection of analytical methods for radium,” In: The International Behavior of Radium. Vienna: IAEA: Technical Report Series 310, 257-271 (1990).

   

  16. “Analytical Procedure for UA-3 Uranium Analysis & UA-3 Uranium Analyser,” Part-I, Operators Instructors (1983).

   

  17. H. Naderi, “A Survey of radioactivity in drinking water in Shiraz and Assessment of its related effective dose,” M. Sc Thesis, Shiraz University, School of Engineering, Nuclear Engineering Dept., January 1, (2002).          

   

  18. ح. نادری، “بررسی میزان پرتوزایی مواد پرتوزا در آبهای آشامیدنی شیراز و محاسبه دز مؤثر حاصل از این مواد،” پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی هسته‌ای، 11 دی (1380).