نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه شیمی PET بخش سیکلوترون مرکز تحقیقات کشاورزی وپزشکی هسته ای کرج

چکیده

N[18F] سوکسینیمیدیل -4- (فلوئورومتیل) بنزوات

عنوان مقاله [English]

SYNTHESIS OF [18F]N

نویسندگان [English]

  • A Jalilian
  • H Afarideh
  • A Shafiee
  • H Rafiee
  • R Najafi