نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تولید رادیوایزوتوپ مرکز تحقیقات هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده

یکی از عوامل موثر در عملکرد مناسب کیتهای رادیودارویی تکنیسیم

عنوان مقاله [English]

DETERMINATION OF Sn

نویسندگان [English]

  • Sh Tolooie
  • A Yaraghchi
  • R Najafi