نویسنده = فاطمه اهری هاشمی
تعداد مقالات: 6
1. سنتز آئروژل سیلیکا بر پایه TMOS و امکان سنجش توان آن برای جداسازی مولیبدن از پسابها در مقایسه با کربن آکتیو

دوره 28، جلد 42، زمستان 1386، صفحه 14-18

سرور صادقی؛ محمد ربانی؛ مرتضی خسروی؛ فاطمه اهری هاشمی؛ ایرج بیات


3. جداسازی ناخالصیها از کک نفتی به روش اسیدشویی و بررسی تئوری اثرهای آن برخواص گرافیت هسته ای

دوره 24، جلد 31، بهار 1383، صفحه 19-28

کاظم فاطمی؛ فاطمه اهری هاشمی؛ سعیده فتوره چیان؛ فخرالملوک فرحزادی


4. اندازه‌گیری و بررسی تأثیر ریزه‌ساخت‌های(1) قیر قطران زغال‌سنگ بر خواص گرافیت هسته‌ای

دوره 23، جلد 28، تابستان 1382، صفحه 35-42

کاظم فاطمی؛ سعید فتوره چیان؛ فاطمه اهری هاشمی؛ شکوفه احمدی


5. بررسی اثرهای چگال سازی گرافیت با قیر قطران زغال سنگ در بهبود خواص فیزیکی آن

دوره 23، جلد 27، بهار 1382، صفحه 7-16

فاطمه اهری هاشمی؛ سعید فتوره چیان


6. تحلیل رابطه تجربی بین مدول دینامیکی یانگ و ضریب انبساط حرارتی در گرافیت هسته ای

دوره 21، جلد 24، زمستان 1380، صفحه 39-46

سعید فتوره چیان؛ فاطمه اهری هاشمی؛ شکوفه احمدی