نویسنده = پریسا ظاهری
تعداد مقالات: 2
1. استخراج اورانیم از محیط سولفوریک اسید توسط غشای درون پلیمری (PIM) حاوی استخراج‏ کننده آلامین‌‌336

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1398

پریسا ظاهری؛ رضا داورخواه؛ فاضل ضحاکی فر


2. استخراج انتخابی ایتریم (III) در محیط‌های آبی با غشای مایع

دوره 39، جلد 86، زمستان 1397، صفحه 51-63

10.24200/nst.2019.237

رضا داورخواه؛ بهرام سلیمی؛ مریم توسلی؛ فاضل ضحاکی‌فر؛ المیرا فرهمنداصل؛ محمد صمدفام؛ پریسا ظاهری